Woning Ontwikkeling
Image default
Verbouwen

De gebouwde omgeving klaarstomen voor 2050

Nederland wordt geconfronteerd met een grote uitdaging. Door middel van het Klimaatakkoord werd namelijk bepaald dat de gebouwde omgeving tegen het jaar 2050 CO2-neutraal dient te zijn. Dit betekent concreet dat er in de komende 29 jaar nog behoorlijk wat dient te gebeuren. 7 miljoen huizen en nog eens 1 miljoen andere gebouwen zouden in deze periode dan ook van het gas af moeten. Dat is een behoorlijk omvangrijke klus waarvan we op moment van schrijven nog niet weten of ze gehaald zal worden.

50.000 vereiste woningrenovaties op jaarbasis

Tegenwoordig moeten we vaststellen dat het aantal huizen dat van het gas af is sterk achterblijft op het tempo dat is vereist om de doelstellingen voor het jaar 2050 te kunnen behalen. Deze vereist dan ook een slordige 50.000 woningrenovaties op jaarbasis. Dit komt overeen met niet minder dan 1500 woningrenovaties per dag. Het is zeer belangrijk dat de energietransitie een versnelling hoger kan schakelen willen we de klimaatneutraal gebouwde omgeving kunnen halen tegen het jaar 2050. De organisatie TNO zou daar de oplossing voor gevonden kunnen hebben.

Gebruikmaken van contingenten, de oplossing?

De organisatie TNO pleit ervoor om een andere aanpak te hanteren voor wat de energietransitie betreft in de gebouwde omgeving. Op deze manier zou het mogelijk worden gemaakt om maar liefst 70 procent van de volledige gebouwde omgeving niet alleen op een efficiëntere, maar ook op een voordelige en vooral ook snellere manier te verduurzamen. Dit alles zou gerealiseerd kunnen worden door gebruik te gaan maken van contingenten.

Voor contingenten geldt dat ze worden gevormd door een match te maken tussen een verduurzaming oplossing welke voorheen reeds werd bewezen samen met het DNA van een gebouw. Een bekend voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de zonnepanelen. Voor het DNA van een gebouw geldt dat ze wordt gevormd door een reeks van gedetailleerde eigenschappen van het pand in kwestie. Het gaat hierbij dan concreet om eigenschappen zoals bijvoorbeeld:

  • Het bouwjaar;
  • De ligging van het pand in de gebouwde omgeving;
  • De woonwensen die van toepassing zijn;
  • De samenstelling van het gezin;

Voor een contingent geldt dat ze over een gemiddelde omvang zou beschikken van zo’n 15.000 gebouwen. Het doel van het contingent is het op grote schaal inzetten van een verduurzaming oplossing. Althans op grote schaal, die verduurzaming oplossing zou wel steeds worden beperkt door de cluster van gebouwen waarvan sprake is. Door deze werkwijze te hanteren wordt er in ieder geval voorkomen dat er per woning gebruik moet worden gemaakt van maatwerk.

Waarin schuilt nu precies de meerwaarde?

Voor niet alleen bouwbedrijven, maar ook voor installatiebedrijven geldt dat het werken in contingenten binnen de gebouwde omgeving de mogelijkheid met zich meebrengt om zeer gericht te innoveren en op te schalen wanneer nodig. Op deze manier kunnen de kosten worden gedrukt, maar wordt er tegelijkertijd ook zekerheid gecreëerd met betrekking tot de afzetmarkt. Dat is tegenwoordig niet het geval. Niet alleen maatwerk, maar ook projectmatig verduurzamen is immers standaardpraktijk. Door als bedrijf de focus te leggen op een contingent kan de ontwikkelde verduurzaming oplossing op een efficiënte manier worden toegepast op een volledige cluster van gebouwen.

Gerelateerde artikelen

Kom alles te weten over polyester dakgoten

Voordelig een grofvuil container huren

Een uniek bedrijfspand laten bouwen zonder zorgen