Woning Ontwikkeling
Image default
Aanbiedingen

Waarom wordt een infiltratiesysteem als een klimaatbestendige oplossing gezien?

Klimaatverandering is niet langer een abstract begrip. Dagelijks ervaren wij de gevolgen van een veranderend klimaat. Enerzijds worden de winters zachter en de zomers warmer en droger. Aan de andere kant wordt het weer ook extremer: in warme landen worden natuurgebieden geteisterd door bosbranden en in Nederland neemt het aantal heftige en zware buien toe, waardoor er vaker sprake is van overstromingen en waterschade. De rivieren kunnen het water niet meer goed afvoeren en ook het riool kan de grote hoeveelheid water dan niet meer aan. Tegelijkertijd zal de opwarming van de aarde in combinatie met de groei van de bevolking zorgen voor een tekort aan drinkwater in de toekomst. Gelukkig zijn er ondertussen een groot aantal initiatieven ontstaan die helpen deze effecten tegen te gaan. Eén daarvan is de plaatsing van infiltratiesystemen. Maar wat maakt een infiltratiesysteem nou klimaatbestendig?

 

Hergebruik van regenwater

Er zijn verschillende soorten infiltratiesystemen. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze het regenwater opvangen en afvoeren. Ze fungeren als regenwaterbuffer. Er kunnen bijvoorbeeld infiltratiekratten worden ingebouwd die het regenwater opvangen en dan langzaam weer afgeven aan de omgeving. Op deze manier is niet langer sprake van plassen en wateroverlast na een hevige regenbui en is de bodemstructuur weer in balans.

 

Ontlasten van het riool

Bij een hevige regenbui ontstaat er naast wateroverlast nog een ander probleem: al dat regenwater wordt naar het riool afgevoerd via een afvoergoot en hierdoor raakt het riool overbelast. Een goede oplossing hiervoor is het plaatsen van een lijngoot. Een lijngoot voert het regenwater af. Het drainageblok verspreidt en infiltreert het water weer in de omliggende grond. Het water dat in de bodem terechtkomt verandert in grondwater en van grondwater kan men weer drinkwater maken. Nog een voordeel! De lijngoot is een infiltratiesysteem dat wordt ingegraven. In principe kun je een lijngoot vrij makkelijk zelf installeren. Toch is het aan te raden om deskundige hulp met lijngoot tuin – en gevelplaatsingen in te roepen.

 

Besparen van schoon drinkwater

In Nederland wordt nog steeds drinkwater gebruikt voor een groot aantal activiteiten waarvoor ook prima het schone regenwater kan worden ingezet. Denk hierbij aan het doorspoelen van het toilet, douchen of het bewateren van de tuin. Het Hydrorock infiltratiesysteem, gemaakt van steenwol, zorgt ervoor dat het water gedoseerd wordt afgegeven aan de bodem. De planten en bomen kunnen dit water opzuigen uit de grond, waardoor het niet langer nodig is om kostbaar drinkwater te verspillen aan het sproeien van je grasveld en plantjes. Kortom, een goed en milieuvriendelijk alternatief voor het infiltratiekrat.

 

Samenvattend zijn er drie kenmerken die de diverse infiltratiesystemen klimaatbestendig maken: ze vangen het regenwater op dat kan worden ingezet voor andere doeleinden, onder andere het bewateren van de bodem. Zo wordt er niet alleen gezorgd voor een gezonde bodem zonder wateroverlast, maar bespaart men ook nog eens op drinkwater. Door het regenwater niet af te voeren naar het riool, wordt overbelasting van het riool op momenten van extreme neerslag vermeden.