Woning Ontwikkeling
Image default
Dienstverlening

Wat betekent kapitaliseren letselschade? Advocatenpraktijk Van Dijk heeft het antwoord.

Heeft u te maken met een geschil op het werk? U kunt mr. Thomas van Dijk vragen u bij te staan. Deze letselschade advocaat Scheveningen en omstreken is gespecialiseerd in letselschade, waaronder beroepsziekten en -aandoeningen die door werkzaamheden of arbeidsomstandigheden zijn ontstaan. Ook als u betrokken bent geweest bij een bedrijfsongeval kan Thomas van Dijk u bijstaan om een letselschadevergoeding te krijgen. Een essentiële vraag die speelt in letselschadezaken is de volgende: heeft de werkgever / opdrachtgever genoeg gedaan om de klachten die u nu ervaart te voorkomen? Hieraan gerelateerd speelt het punt van de vaststelling van de oorzaak of oorzaken van de letselschadeklachten. Arbeidsomstandighedenregelgeving moet te allen tijde nageleefd worden. Advocaat van Dijk kent de wetten en reglementen op dit terrein van a tot z.

Ondanks het feit dat de wegen in Europa tot de veiligste ter wereld behoren, kent ons land veel verkeersongevallen. In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer. Gelukkig neemt dit aantal sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw gestaag af, maar ieder slachtoffer is er een teveel. De categorie fietsers blijft een problematische. In vergelijking met vracht- en bestelauto’s, personenauto’s, motoren, bromfietsen / snorfietsen en wandelaars is de afname van het aantal fatale ongelukken gering. Dit heeft alles te maken met de opkomst van de elektrische fiets. Met name het aantal 70-plussers dat overlijdt na een ongeluk met een e-bike groeit hard. In 2020 kwamen 229 mensen om het leven na een fietsongeluk. Het zijn de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dit soort cijfers jaarlijks bekend maken. Om letselschade na een verkeersongeval vergoed te krijgen zijn het proces verbaal (dat door de politie wordt opgesteld) en de aanrijdingsformulieren van doorslaggevend belang. Deze papieren geven duidelijkheid over de aansprakelijkheid. Bij de bepaling van de totale som wordt gekapitaliseerd. Dit wil zeggen dat wordt berekend welk bedrag opzijgezet moet worden ter compensatie, rekening houdend met rente, inflatie en sterftekans.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl