Woning Ontwikkeling
Image default
Aanbiedingen

Bezwaar WOZ maken loont

WOZ staat voor Waardebepaling Onroerende Zaken en betreft de wettelijke bepaling die stelt dat de waarde van onroerend goed elk jaar opnieuw wordt bepaald. De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarde. Ze kijkt hierbij naar een aantal factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ligging van het pand, de grootte, inhoud en de waarde van vergelijkbare woningen/panden. De gemeente voert hiertoe tevens steekproefsgewijs taxaties uit. Bij de meerderheid van de gemeenten worden al deze gegevens in de computer verwerkt. Uiteindelijk komt hier een WOZ-waarde uit die is gebaseerd op door de computer uitgevoerde berekeningen. Als je huiseigenaar bent of eigenaar van ander onroerend goed, dan ontvang je elk jaar een waardebeschikking van de gemeente. Hierin staat de WOZ-waarde van dat jaar, waarbij 1 januari van het voorafgaande jaar als peildatum wordt gehanteerd. Bezwaar WOZ maken loont in veel gevallen.

Het maken van bezwaar WOZ

Niet iedereen weet dat een bezwaar WOZ tot de mogelijkheden behoort. En dat is jammer, want als een bezwaar WOZ door de gemeente wordt gehonoreerd, bespaar je mogelijk veel geld. Dit heeft te maken met de belastingen die je jaarlijks afdraagt richting onder andere de gemeente en Belastingdienst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over vermogensbelasting, erfbelasting, eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en rioolheffing. De hoogte van deze belastingen hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. Met andere woorden: hoe hoger de ingeschatte WOZ-waarde is, des te hoger de af te dragen belastingen zijn. Als je het dus voor elkaar krijgt om met een WOZ bezwaar de WOZ-waarde naar beneden te krijgen, bespaar je direct op de belastingen die je afdraagt. 

Wanneer heeft een bezwaar WOZ zin?

Een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde heeft zin als je een goed argument hebt waarom de waarde van je pand minder hoog is dan door de gemeente ingeschat. Een argument kan zijn dat er asbest in je huis is aangetroffen, een verbouwing waar je middenin zit of een keuken die hopeloos verouderd is. Er zijn daarnaast externe factoren te bedenken die een negatieve invloed op de WOZ-waarde hebben. Denk maar eens aan de buurt die verslechtert, een nabijgelegen windmolenpark of een bestemmingsplan dat nadelige gevolgen heeft voor de waarde van je pand. Je kunt al deze zaken aandragen als reden om de WOZ-waarde bij te stellen. Je dient het bezwaar rechtstreeks in bij de betreffende gemeente. Het is hierbij van belang dat je het bezwaar WOZ indient binnen zes weken nadat je de waardebeschikking hebt ontvangen. 

Dien bezwaar in samen met de specialist

Er zijn gespecialiseerde partijen die je kunnen helpen met het indienen van een WOZ bezwaar. Zij zijn exact op de hoogte van de te volgen stappen en kunnen vooraf inschatten wat de kans van slagen is. Hoe meer argumenten je hebt, des te groter de kans is dat je bezwaar wordt gehonoreerd. Als je de hulp inschakelt van de specialist, dan is de kans nog groter dat je in het gelijk wordt gesteld en (dus) geld bespaart. En daar hoef je amper iets voor te doen! 


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op met Bezwaarmaker.

Gerelateerde artikelen

Waarvoor zijn de keurmerken op sloten?

Huis kopen in Enschede, Almelo of Hengelo?

Denk aan de toekomst bij het bouwen van een nieuwbouw woning