Woning Ontwikkeling
Image default
Woningen

Hoe verloopt een bouwkundige keuring?

Voor bijzonder veel mensen die op een zeker ogenblik vastgoed aankopen geldt dat ze als het ware een sprong in het diepe wagen. Ze kiezen er namelijk voor om een bepaald pand aan te kopen waarvan ze niet weten in welke staat ze zich echt bevindt. Natuurlijk heb je het pand echt gezocht en heb je een goede indruk gekregen van hoe ze eruit ziet, maar toch is het nog net even anders wanneer je ook een expert even zijn of haar zegje erover laat doen. Is dat iets waar jij ook wel voor te vinden bent? Dan is het aan te raden om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Hoe zo’n keuring nu precies verloopt en waar je rekening mee moet houden ontdek je hieronder!

Wat is een bouwkundige keuring?

Tijdens een bouwkundige keuring wordt er een complete controle uitgevoerd van de woning. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de controle louter en alleen visueel wordt uitgevoerd. Dit brengt een aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee. Meer bepaald gaat het hierbij om de volgende:

  1. Er wordt gecontroleerd of er ergens in de woning sprake is van bepaalde gebreken; 
  2. Er wordt gecontroleerd of het onderhoud altijd correct is uitgevoerd of niet; 

Omdat er louter en alleen en visuele controle wordt uitgevoerd is het zo dat er geen schade wordt gemaakt voor het mogelijks kunnen vaststellen van bepaalde problemen. Dat is interessant, want op deze manier worden er geen extra kosten gemaakt. Anderzijds brengt dit ook een klein risico met zich mee. Het is namelijk zo dat bepaalde schade op deze manier aan het oog kan worden onttrokken. Ondanks het feit dat een dergelijke keuring dus heel wat pijnpunten aan het licht kan brengen is het wel zo dat je nooit over honderd procent zekerheid beschikt. 

Wat wordt er allemaal precies gecontroleerd?

De volledige woning van de kelder tot het plafond en het dak wordt gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt er onder meer gekeken naar de aanwezigheid van eventuele vochtplekken. Daarnaast wordt er ook een controle uitgevoerd van de installaties. Zo wordt er gekeken naar het elektriciteitsnet, maar wordt er eveneens aandacht geschonken aan bijvoorbeeld het sanitair, etc. Daarnaast zal er door de expert eveneens een controle worden uitgevoerd voor wat bouwdocumenten betreft en zullen de onderhoudscertificaten worden gecontroleerd. Deze laatste kunnen immers duidelijk aangeven of er sprake is van een bepaald achterstallig onderhoud of niet.

Hoe belangrijk is een bouwkundige keuring uitvoeren?

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is ongelofelijk belangrijk. In vroegere tijden werd er nauwelijks voor gekozen om een dergelijke controle uit te laten voeren wat de mensen niet zelden aanzienlijke problemen heeft opgeleverd. Door een bouwkundige keuring te laten uitvoeren kan er tot verschillende conclusies worden gekomen. Niet alleen zal je op deze manier namelijk een goed beeld krijgen van de staat van het pand, daarnaast wordt ook duidelijk gemaakt of er binnen de kortste keren nog kosten moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Is dat het geval? Dan beschik je zomaar over een extra onderhandelingstroef. Het mag dan ook duidelijk zijn, het kan altijd de moeite waard zijn om een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren. Neem daarom snel contact op met een professional via https://www.homekeur.nl/.