Woning Ontwikkeling
Image default
Financieel

Hypotheek met PGB inkomen

PGB is de afkorting van Persoonsgebonden Budget. Het is een budget waarmee de benodigde verzorging gekocht kan worden, zowel voor als door de budgethouder. Daarbij kan de budgethouder kiezen om de zorg in te kopen die hij nodig heeft, door wie en wanneer. Degene die ingehuurd wordt om de zorg te leveren wordt dus via de budgethouder of zijn vertegenwoordig betaald uit een PGB. 

De mogelijkheden voor het aanvragen van een hypotheek met PGB inkomen

Bij het aanvragen voor een hypotheek met NHG mogen alle inkomsten uit PGB volledig meegerekend worden bij een aantal geldverstrekkers. Dit geldt inmiddels ook voor wanneer u  zonder NHG een hypotheek gaat aanvragen. Eerder mocht het inkomen wat meegenomen mocht worden maximaal voor 50% uit een PGB inkomen bestaan, dat betekende dat er behalve een inkomen uit een PGB ook een ander inkomen vanuit bijvoorbeeld uw partner of vanuit u zelf moet bestaan. Momenteel is er ook een geldverstrekker die 100% PGB inkomen mee neemt wanneer er geen inkomen naast is. 

De verschillende zorgovereenkomsten vindt u in onderstaande lijst:

– Familiair
– Beroepsmatige uitvoering zonder KVK
– Beroepsmatige uitvoering met KVK

Familiair

Wanneer u zorg levert aan een familielid, is een zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd vereist. Wanneer u die bezit, kunnen de inkomsten meegeteld worden totdat de verzorgde de leeftijd van 77 jaar heeft bereikt. U moet minstens drie belastingsaangiften indienen. Wanneer u een verzoek indient, wordt u als een flexwerker beschouwd, en het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar zal in aanmerking genomen worden.

Professionele prestaties zonder KVK

Indien u beroepsmatig mantelzorger en niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bent, moet u meerdere cliënten onder uw hoede nemen. U dient bovendien een bewijs van de laatste drie aangiften van inkomstenbelasting te tonen. U wordt met dit verzoek gelijkgesteld met een flexwerker, evenals de mantelzorger, en het gemiddelde inkomsten van de laatste drie jaar wordt in aanmerking gebracht.

Professionele uitvoering met KVK

Staat u ingeschreven bij de KVK, dan moet u bij uw hypotheekaanvraag ook de laatste drie jaarcijfers en aangiftes van de inkomstenbelasting tonen. In deze variant wordt u beschouwd als een ondernemer. Het inkomen dat de bank zal gebruiken voor de berekening wordt vastgesteld door een onafhankelijke deskundige op het gebied van het bepalen van zakelijk inkomen. Het bedrijf dient dus te beschikken over een voldoende solvabiliteit en liquiditeit.

Neem contact op met ons

Waar veel adviseurs en banken aangeven dat een hypotheek op basis van PGB inkomen niet mogelijk is, liggen er toch nog heel wat kansen. De adviseurs van Harms & Bakx zijn gespecialiseerd in hypotheek aanvragen waarin een PGB inkomen ook een rol speelt. Wenst u graag meer te vernemen over uw mogelijkheden? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, of maak vrijblijvend een afspraak via de website van Harms & Bakx Advies

https://www.harmsbakx.nl/artikelen/hypotheek/hypotheekaanvraag-met-pgb-inkomen